Home

                                             

 

 

ecoCEO - przedsiębiorczość na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym!

ecoCEO wprowadza strategie gospodarki o obiegu zamkniętym i modele biznesowe do grup zajęciowych oraz zapoznaje studentów z wyzwaniami surowcowymi, cyrkularnym projektowaniem produktów i zrównoważoną przedsiębiorczością! 
Baw się, ucz i miej mnóstwo zabawy!

Angażowanie studentów do udziału w gospodarce o obiegu zamkniętym?

ecoCEO angażuje uczniów do udziału w globalnym wyzwaniu, jakim jest stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, która w zrównoważony sposób zarządza naszymi ograniczonymi zasobami. Przejście od obecnej gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga drastycznej zmiany w sposobie produkcji i konsumpcji. Poprzez poznanie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym i modeli biznesowych, uczniowie rozwijają wiedzę, umiejętności i sposób myślenia, aby zaangażować się w kształtowanie bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

ecoCEO oferuje zabawne i wciągające materiały edukacyjne dla klasy, aby pomóc uczniom budować wiedzę na temat gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonej przedsiębiorczości! Zajęcia zachęcają do samodzielnych badań, eksperymentów, współpracy, przedsiębiorczości i kreatywności. Tematy są interdyscyplinarne, dzięki czemu dobrze nadają się do pracy projektowej związanej z ekonomią, geografią, nauką i etyką.

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, DLACZEGO TO MA ZNACZENIE?

Nasza obecna gospodarka jest w głównej mierze linearna: wydobywamy surowce takie jak ropa, minerały i metale, wytwarzamy z nich produkty i wyrzucamy je po użyciu. Dzięki temu podejściu "weź - zużyj - wyrzuć" możemy cieszyć się wysokim standardem życia, bogactwem i komfortem. Wiąże się to jednak z wysokimi kosztami. Kosztem, który ponosi nasza planeta i ludzie na niej żyjący, bez sprawiedliwego podziału bólu i zysków. Obecny model linearny prowadzi do nierówności społecznych, wyczerpania zasobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska i przyczynia się do zmian klimatycznych. Ten sposób działania nie jest zrównoważony. Nadszedł czas, abyśmy zmienili sposób myślenia o materiałach, produktach i odpadach!

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, CO TO OZNACZA?

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym zyskała uwagę jako alternatywny system, który może zaspokoić nasze potrzeby, pozostając jednocześnie w granicach planety. W ramach tej koncepcji rozważa się na nowo wszystkie aspekty koncepcji "weź - zużyj - wyrzuć": jak zarządzać zasobami, jak wytwarzać i używać produkty oraz co zrobić z nimi na etapie wycofania z eksploatacji. W gospodarce o obiegu zamkniętym produkty, komponenty i materiały zachowują swoją maksymalną wartość i funkcjonalność. Aby osiągnąć ten cel, można zastosować wiele strategii. Produkty są projektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu i ponownym wykorzystaniu. Są dobrze utrzymywane i naprawiane, mają wysoką wartość z drugiej ręki, mogą być rozbudowywane lub ulepszane, łatwo je rozebrać i przekształcić w nowe produkty. Są one wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów pochodzenia biologicznego i po zakończeniu okresu użytkowania nadają się do recyklingu lub biodegradacji, co ogranicza straty materiałowe w wyniku składowania i spalania. W ten sposób przedłuża się żywotność produktu i zamyka cykle materiałowe, minimalizując zapotrzebowanie na nowe materiały i energię. Jednocześnie zmniejsza się presja na środowisko związana z wydobyciem zasobów, emisjami i odpadami!

Saskia Manshoven

Researcher Sustainable Materials

Przy współpracy z następującymi partnerami

Logo Wuppertal
Logo Consiglio Nazionale delle Ricerche

VITO circular economy games

Resourcity
Risk&Race

Przy wsparciu

EIT raw materials academy
EU flag