Domov

                                             

 

 

ecoCEO - PODJETNIŠTVO ZA KROŽNO GOSPODARSTVO!

ecoCEO prinaša strategije in poslovne modele krožnega gospodarstva v učilnico ter študente seznanja z izzivi mineralnih surovin, krožnim oblikovanjem izdelkov in trajnostnim podjetništvom! 
Igrajte se, učite se in se zabavajte!

Pritegniti učence k sodelovanju v krožnem gospodarstvu?

ecoCEO učence pritegne k sodelovanju pri globalnem izzivu ustvarjanja krožnega gospodarstva, ki trajnostno upravlja z našimi omejenimi viri. Prehod s sedanjega linearnega gospodarstva na krožno gospodarstvo zahteva drastično spremembo načina proizvodnje in potrošnje. S spoznavanjem strategij krožnega gospodarstva in poslovnih modelov, učenci razvijajo znanje, spretnosti in miselnost za sodelovanje pri oblikovanju bolj trajnostne družbe.

ecoCEO ponuja zabavno in zanimivo izobraževalno gradivo za učilnice, ki učencem pomaga pri spoznavanju krožnega gospodarstva in trajnostnega podjetništva! Dejavnosti spodbujajo samostojno raziskovanje, eksperimentiranje, sodelovanje, podjetništvo in ustvarjalnost. Teme so interdisciplinarne, zato so primerne za projektno delo, povezano z ekonomijo, geografijo, naravoslovjem in etiko.

Krožno gospodarstvo, zakaj je pomembno?

Naše sedanje gospodarstvo je večinoma linearno: surovine, kot so nafta, minerali in kovine, pridobivamo z rudarjenjem, iz njih izdelujemo izdelke in jih po uporabi zavržemo. S tem pristopom "vzemi, naredi, odvrzi" lahko uživamo v visokem življenjskem standardu, bogastvu in udobju. Vendar za visoko ceno. Plačujejo jo naš planet in ljudje, ki živijo na njem, brez pravične porazdelitve bolečine in koristi. Sedanji linearni model vodi v družbeno neenakost, izčrpavanje naravnih virov, onesnaževanje okolja in prispeva k podnebnim spremembam. Takšen način delovanja ni trajnosten. Čas je, da spremenimo način razmišljanja o materialih, izdelkih in odpadkih!

Krožno gospodarstvo, kaj to pomeni?

Koncept krožnega gospodarstva je pridobil pozornost kot alternativni sistem, ki lahko zadovolji naše potrebe in hkrati ostane znotraj meja planeta. V njem so na novo obravnavani vsi vidiki koncepta "vzemi, naredi, odstrani": kako upravljati z viri, kako izdelovati in uporabljati izdelke ter kaj storiti z njimi ob koncu življenjske dobe. V krožnem gospodarstvu se izdelki, sestavni deli in materiali ohranijo v svoji največji vrednosti in funkcionalnosti. Za dosego tega cilja je mogoče uporabiti številne strategije. Izdelki so zasnovani za dolgotrajno uporabo in ponovno uporabo. Dobro se vzdržujejo in popravljajo, imajo visoko vrednost iz druge roke, lahko se razširijo ali nadgradijo ter jih je mogoče zlahka razstaviti in spremeniti v nove izdelke. Izdelki so izdelani iz recikliranih ali bioloških materialov in jih je po koncu življenjske dobe mogoče reciklirati ali biološko razgraditi, s čimer se zmanjšajo izgube materiala na odlagališčih in pri sežiganju. S tem se podaljša življenjska doba izdelka in zaprejo se snovni cikli, kar zmanjšuje potrebo po novih materialih in energiji. Hkrati se zmanjšajo okoljski pritiski, povezani s pridobivanjem virov, emisijami in odpadki

Saskia Manshoven

Researcher Sustainable Materials

razvito v sodelovanju s temi partnerji

Logo Wuppertal
Logo Consiglio Nazionale delle Ricerche

VITO circular economy games

Resourcity
Risk&Race

OB PODPORI

EIT raw materials academy
EU flag