O NAS

ECOCEO, ZDRUŽUJE NAJSODOBNEJŠE RAZISKAVE IZ VSE EVROPE

ecoCEO in njegovo podporno gradivo sta nastala s sodelovanjem naslednjih evropskih raziskovalnih inštitutov.

VITO je vodilna evropska neodvisna raziskovalna in tehnološka organizacija na področju čistih tehnologij in trajnostnega razvoja, ki pripravlja rešitve za velike družbene izzive današnjega časa. Podjetje VITO, ki izhaja iz dolgoletnega strokovnega znanja na področju ravnanja z odpadki in materiali, je vodilni center znanja o krožnem gospodarstvu in ocenjevanju trajnosti.

Nacionalni raziskovalni svet (CNR) je največja javna raziskovalna ustanova v Italiji. CNR je razporejen po vsej Italiji in vodi številne prebojne raziskovalne dejavnosti na številnih področjih, vključno z nadomeščanjem kovin in običajnih fosilnih materialov z obnovljivimi ogljikovimi in biološkimi inovativnimi materiali.

Inštitut Wuppertal je vodilni nemški raziskovalni inštitut, ki razvija modele, strategije in instrumente za podporo trajnostnemu razvoju na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Njegove raziskave trajnostnega razvoja se osredotočajo na izzive, povezane z viri, podnebjem in energijo, ter na njihovo povezavo z gospodarstvom in družbo. 

Tehnološka univerza v Talinu (TTÜ) je vodilna inženirska raziskovalna in razvojna ustanova v Estoniji. Poslanstvo TTÜ je podpirati trajnostni razvoj Estonije z raziskavami in razvojem ter znanstveno utemeljeno visokošolsko izobrazbo na področju tehnike, tehnologije ter naravoslovja in družboslovja. 

s sodelovanjem z

Contact

Saskia Manshoven

Researcher Sustainable Materials

Anse Smeets

Researcher Sustainable Materials

OB PODPORI

EIT raw materials academy
EU flag