Home

                                             

 

 

ecoCEO - ettevõtlikuks ringmajandusega!

ecoCEO toob ringmajanduse strateegiad ja ärimudelid õppetundidesse ning tutvustab õpilastele toorainetega seotud probleeme, ringmajanduse toodete väljatöötamist ja kestlikku ettevõtlust! 

Mängige, õppige ja veetke lõbusalt aega!

KAASAME ÕPILASED RINGMAJANDUSES OSALEMA?

ecoCEO julgustab õpilasi osalema globaalses ringmajanduse väljakutses – luua ringmajandus, milles kasutatakse piiratud ressursse säästlikult. Praeguselt lineaarselt majanduselt ringmajandusele üleminekuks on vaja drastiliselt muuta seda, kuidas toodame ja tarbime. Õpilased omandavad ringmajanduse strateegiate ja ärimudelitega tutvumise teel teadmised, oskused ja mõttelaadi kestlikuma ühiskonna vormimiseks.

ecoCEO pakub õppetundide jaoks lõbusaid ja kaasahaaravaid õppematerjale, mis aitavad õpilastel suurendada enda ringmajanduse ja kestliku ettevõtluse alaseid teadmisi! Tegevused julgustavad iseseisvalt tegema uurimistööd, eksperimenteerima, olema ettevõtlik ja loov. Teemad hõlmavad erinevaid valdkondi ja sobivad seega hästi majanduse, geograafia, teaduse ning eetikaga seotud projektitööks.

MILLES SEISNEB RINGMAJANDUSE TÄHENDUS?

Praegu on meie majandus suuresti lineaarne: kaevandame toorainet, näiteks naftat, maavarasid ja metalle, valmistame neist tooteid ja viskame need pärast kasutamist ära. See „võta-tee-viska ära“-mõttelaad võimaldab meil hästi, jõukalt ja mugavalt elada. Sellel on aga ränk hind. Seda hinda maksavad meie planeet ja siin elavad inimesed ning kannatused ja kasu ei jaotu seejuures võrdselt. Praegune lineaarne mudel põhjustab sotsiaalset ebavõrdsust, maavarade varude vähenemist ja keskkonna saastamist ning soodustab kliima soojenemist. Selline tegutsemisviis ei ole kestlik. Nüüd on aeg hakata materjalidest, toodetest ja jäätmetest teistmoodi mõtlema!

MIDA RINGMAJANDUS TÄHENDAB?

Ringmajanduse mõiste on teeninud tähelepanu alternatiivse süsteemina, mis võib rahuldada meie vajadused, seejuures meie planeedi võimete piiri ületamata. See mõtestab ümber kõik „võta-tee-viska ära“-mõtteviisi aspektid: kuidas hallata ressursse, kuidas valmistada ja kasutada tooteid ning mida nendega teha nende kasutusaja lõpul. Ringmajanduses tagatakse toodete, komponentide ja materjalide maksimaalne väärtus ning funktsionaalsus. Selle eesmärgi saavutamiseks võib kasutada mitmeid erinevaid strateegiaid. Tooted töötatakse välja nii, et neid saab kaua/kauem kasutada ja taaskasutada. Neid hooldatakse hästi, remonditakse, neil on suur väärtus ka kasutatuna, need on laiendatavad ja tõhustatavad, kergesti lahti monteeritavad ning uuteks toodeteks muudetavad. Need on valmistatud ümbertöödeldud või bioloogilistest materjalidest ja on pärast kasutusaja lõppu ümbertöödeldavad või biolagunevad, mis vähendab prügimäele viskamise või põletamisega kaasnevat materjalikadu. See pikendab toote kasutusaega ning tagab suletud materjalitsüklid, minimeerides samal ajal uute materjalide ja energia vajaduse. Väheneb ka maavarade kaevandamisest, heitkogustest ja jäätmetest tulenev surve keskkonnale!

Saskia Manshoven

Researcher Sustainable Materials

Developed in collaboration with these partners

Logo Wuppertal
Logo Consiglio Nazionale delle Ricerche

With the support of

EIT raw materials academy
EU flag

VITO circular economy games

Resourcity
Risk&Race