Meist

ecoCEO, Ühendab tervest euroopast kogutud uusima teadustÖÖ andmed

ecoCEO ja mängu tugimaterjalid töötati välja koostöös järgmiste Euroopa teadusasutustega.

VITO on Euroopa juhtiv sõltumatu keskkonnasäästliku tehnoloogia ja kestliku arengualane teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioon, mis arendab lahendusi tänapäeva ühiskonna suurtele probleemidele. Jäätmekäitluse ja materjalijuhtimise alal pikaajaliste kogemustega VITO on juhtiv ringmajanduse ja kestliku hindamise alaste teadmiste keskus.

Riiklik Teadusnõukogu on Itaalia suurim uurimisasutus. Asutus juhib mitmetes valdkondades, muuhulgas metallide ja tavapäraste fossiilset päritolu materjalide uudsete taaskasutatavate süsinikupõhiste ja bioloogiliste materjalidega asendamise vallas murrangulise teadustöö läbiviimist. Riiklikul Teadusnõukogul on pikaajaline koostöökogemus koolidega. 

Wuppertali Instituut on Saksamaa juhtiv uurimisinstituut, mis töötab välja regionaalsel, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil kestlikku arengut toetavaid mudeleid, strateegiaid ja vahendeid. Instituudi kestlikkuse alane teadustöö keskendub ressursside, kliima ja energiaga seotud väljakutsetele ning nende suhtele majanduse ja ühiskonnaga. Eriline rõhk on majanduskasvu ja jõukust loodusvarade kasutamisest lahutavate uuenduste analüüsimisel ja stimuleerimisel. Instituudil on kestliku arengu alase hariduse vallas koolidega aastatepikkune koostöökogemus.

Tallinna Tehnikaülikool (Taltech) on Eesti juhtiv inseneritöö alase teadus- ja arendustöö asutus. Taltech missioon on toetada Eesti kestlikku arengut teadus- ja arendustöö ning teaduspõhise inseneritöö, tehnoloogia ja loodus- ja sotsiaalteaduste alase hariduse kaudu. Teadustöö kõrval on Taltech-l Mektory tehnoloogiakool, kus põhi- ja keskkooliõpilased saavad kogeda põnevaid teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooniga seotud võimalusi. 

Contact VITO

Saskia Manshoven

Researcher Sustainable Materials

Anse Smeets

Researcher Sustainable Materials

Contact Wuppertal Institut

Contact The National Research Council

Tallinn University of Technology

EcoCEO was developed with the support of

EIT raw materials academy
EU/EIT