ÕPPETEGEVUSED

Kas soovite julgustada õpilasi ringmajanduses osalema? Tutvuge alltoodud tasuta õppematerjalidega! Materjalid on mõeldud 15–18-aastastele õpilastele.
Materjalide allalaadimiseks sisestage vaid enda kontaktandmed ja materjalid toimetatakse tasuta otse teie postkasti! 
 

A/ SISSEJUHATUS RINGMAJANDUSSE

Meie praegune majandus on suuresti lineaarne. Me „võtame, valmistame ja viskame ära”. See ei ole kestlik. Nüüd on aeg hakata materjalidest, toodetest ja jäätmetest teistmoodi mõtlema!

C/ KUST MEIE MATERJALID PÄRINEVAD?

Tutvuge maailma maavarade leiukohtade ja kaevandustegevusega! Kahjuks tekitab maavarade jaht sageli konflikte. Mõelge, milliseid ressursse kasutate teie, ja arvutage välja enda ökoloogilise jalajälje suurus.

E/ REKLAAMIGE ENDA RINGMAJANDUSE TOODET

Töötage välja enda ringmajanduse toode ja tutvustage seda 5-minutilise reklaamiesitluse teel investoritele!

G/ KAEVANDAMISE SOTSIAALNE MÕJU: ROLLIMÄNG

Maavarade kaevandamisel võib keskkonna kõrval olla mõju ka ühiskonnale. Paljudele riikidele teevad muret tööliste ohutus, õiglased palgad ja lapstööjõu kasutamine. Asuge kaevanduse omaniku, töölise, nutitelefoni tootja või tarbija rolli ja esitage Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kestliku materjalikasutuse konverentsil paneelarutelul oma seisukohad.

B/ MIS ON TEIE NUTITELEFONI SEES?

Kas teadsite, et Teie nutitelefonis on kulda? Nutitelefoni komponendid sisaldavad tegelikult koguni 70 erinevat erinevate omadustega toorainet. Vaatame, mis on teie telefonide sees!

D/ TOOTE ELUTSÜKKEL: VAATAME KASUTAMISE FAASIST KAUGEMALE

Mõelge järele enda nutitelefoni elutsükli üle. Kust need materjalid saadi? Kuidas see valmistati? Kui kaua Te seda kasutate? Ja mis saab sellest kasutusaja lõpus?

F/ MÄNG ECOCEO: SEE ON TEIE ETTEVÕTE!

Trükkige välja kaardimäng ecoCEO, mängige seda mängu ja juhtige enda ettevõtet!  Kaevandage ressursse, valmistage nutitelefone või e-jalgrattaid ja teenige kasumit! Pidage aga silmas, et ressursside nappus ja välised asjaolud võivad teie ärimudelile mõju avaldada! Eksperimenteerige uute ringmajanduse mudelitega, et muuta enda ettevõte vastupidavaks!

Saadaval ka Online mäng!

H/ LABORATOORNE TÖÖ: VASE TAASKASUTAMINE

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed sisaldavad palju vaske. Õnneks saab vaske suure kasuteguriga ümber töödelda. Proovige ise laboris! Uurige erinevaid olekuid, milles vask võib eksisteerida, ja õppige, kuidas puhas vaskmetalli taastada!

EIT raw materials academy
EU flag