Over ons

ECOCEO brengt state-of-the-art onderzoek uit heel Europa samen

ecoCEO en zijn ondersteunende materialen zijn ontwikkeld door samenwerking tussen de volgende Europese onderzoeksinstituten.

VITO is een toonaangevende, onafhankelijke Europese onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Het ontwikkelt oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en is een kenniscentrum voor circulaire economie en duurzaamheidsonderzoek.

De Consiglio Nazionale delle Richerche (CNR) is de grootste openbare onderzoeksinstelling in Italië. De CNR leidt onderzoeksactiviteiten op vele gebieden, waaronder de vervanging van metalen en fossiele grondstoffen door  innovatieve hernieuwbare en biogebaseerde materialen.

Het Wuppertal Instituut is een toonaangevend Duits onderzoeksinstituut dat modellen, strategieën en instrumenten ontwikkelt ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Zijn duurzaamheidsonderzoek richt zich op uitdagingen op het gebied van materialen, klimaat en energie en hun relatie tot de economie en de maatschappij. 

De Tallinn University of Technology (TTÜ) is de belangrijkste technische onderzoeks- en ontwikkelingsinstelling in Estland. De missie van TTÜ is het ondersteunen van de duurzame ontwikkeling van Estland via O&O en op wetenschap gebaseerd hoger onderwijs op het gebied van techniek, technologie en natuur- en sociale wetenschappen.

Met medewerking van

Contact

Saskia Manshoven

Researcher Sustainable Materials

Anse Smeets

Researcher Sustainable Materials

EcoCEO werd ontwikkeld met de steun van

EIT raw materials academy
EU flag