ecoCEO - het is jouw zaak!

ecoCEO is een interactief en boeiend educatief spel voor de klas. Het vergroot het bewustzijn en draagt op een praktische en leuke manier kennis over met betrekking tot strategieën voor een circulaire economie en circulaire bedrijfsmodellen.

ecoCEO - het is jouw zaak

Tijdens het spel runnen de spelers een bedrijf dat elektronische goederen produceert, zoals microchips, smartphones en e-bikes. Ze moeten beslissingen nemen over hoe ze hun werknemers, grondstoffen en kapitaal gaan inzetten, welke productieprocessen en welke inkomstenmodellen ze zullen toepassen. Door verschillende investeringen te combineren, kunnen ze de prestaties van hun bedrijf verbeteren en inkomsten genereren. Onvoorziene gebeurtenissen kunnen hun plannen echter bemoeilijken!

Het spel toont de impact van lineaire en circulaire bedrijfsstrategieën op de prestaties van een bedrijf en zijn veerkracht tegen externe gebeurtenissen zoals beleidsmaatregelen, marktverstoringen en de beschikbaarheid van grondstoffen. Het leert de leerlingen over de relevantie en de mogelijkheden van circulaire strategieën zoals recyclage, terugnamesystemen, hergebruiks- en herstellingsactiviteiten en product-dienst systemen.

3-8 spelers per tafel

2e en 3e graad secundair onderwijs (15-18 jaar)

100 minuten

Economie, wetenschappen, aardrijkskunde, ethiek, multidisciplinair projectwerk

World

Engels

Print & Play

Het ecoCEO spel kan je downloaden in het download center, samen met de handleiding en een handleiding voor de leerkracht met praktische richtlijnen over hoe het spel in de lessen geïntegreerd kan worden.

Instructievideo's

Leerdoelen

Het doel van het ecoCEO-spel is om studenten te informeren over de uitdagingen die zich voordoen op vlak van beschikbaarheid en eindigheid van grondstoffen, en over de mogelijke oplossingen die de circulaire economie kan aanreiken. Het spel stimuleert de discussie over duurzaam ondernemen, grondstoffenschaarste, afvalbeheer en bedrijfsstrategieën.

Tijdens het spel leren de spelers:

  • de basisprincipes van ondernemerschap en bedrijfsbeheer
  • het verschil tussen lineaire en circulaire businessmodellen
  • de basisconcepten en -strategieën van een circulaire economie, zoals recyclage, terugname, hergebruik, herstelbaar ontwerp en product-dienstsystemen
  • de impact die grondstoffenschaarste en andere externe gebeurtenissen op een bedrijf kunnen hebben
  • grondstoffen, personeel, investeringen en kapitaal beheren in een vereenvoudigde bedrijfscontext.

Toepassing in de klas

ecoCEO introduceert concepten van de circulaire economie, maar draagt ook bij tot het bereiken van leerdoelen voor uiteenlopende vakken, waaronder economie, aardrijkskunde, wetenschappen en ethiek. Daarnaast worden er via het spel een groot aantal vakoverschrijdende leerdoelen bereikt en is het zeer geschikt voor een projectmatige aanpak.

Er is een handleiding voor de leerkracht beschikbaar met praktische richtlijnen over hoe het ecoCEO spel in de lessen geïntegreerd kan worden.

De leerresultaten van het spel kunnen verder worden verrijkt door het spel aan te vullen met andere educatieve activiteiten die via de pagina "Educatieve activiteiten" kunnen worden gedownload.

Met de steun van

EIT raw materials academy
EU flag