ecoCEO - SEE ON TEIE MURE!

ecoCEO on interaktiivne ja kaasahaarav koolitunnis mängitav õpetlik mäng! See tõstab teadlikkust ja annab ringmajanduse strateegiate ning ärimudelite kohta praktilise tegevuse kaudu uusi teadmisi.

ecoCEO - SEE ON TEIE MURE!

Mängijad juhivad mängus elektroonikatooteid, näiteks mikrokiipe, nutitelefone või e-jalgrattaid valmistavat ettevõtet. Nad peavad otsustama, missuguseid ressursside juhtimise, tootmisprotsesside ja kasumi teenimise mudeleid kasutada. Erinevate investeeringute kombineerimine aitab tõhustada mängijate ettevõtte tegevust ja suurendada kasumlikkust. Ettenägematud sündmused võivad aga plaanide elluviimise muuta keeruliseks!

Mäng näitab lineaarsete ja ringmajanduse äristrateegiate mõju ettevõtte tulemustele ning ettevõtte väliste asjaolude, näiteks poliitikameetmete, turuprobleemide ja ressursside kättesaadavuse talumise võimele. See tutvustab õpilastele ringmajanduse strateegiate, näiteks ringlussevõtu, seadmete tagasivõtmise süsteemide, taaskasutamise ja remontimise ning toote-teenuse süsteemide ajakohasust ning nendega kaasnevaid võimalusi. 

3–8 mängijat lauas

Keskkoolidele (15–18-aastased)

100 minuten

Majandust, teadust, geograafiat, etnilist päritolu, mitmeid valdkondi hõlmav projektitöö

World

Inglise keeles

TRÜKKIGE VÄLJA JA MÄNGIGE

Mängu ecoCEO, selle kasutusjuhendi ja õpetajale mõeldud praktiliste suunistega mängu õppetöösse sulandamiseks saab alla laadida  download center.

JUHENDAVAD VIDEOD

ÕPPETÖÖ EESMÄRGID

Mängu ecoCEO eesmärk on tutvustada keskkooliõpilastele ringmajanduse tähtsust, rolle ja võimalusi, aga ka sellega kaasnevaid väljakutseid. Mäng aitab õpilastel ettevõtluse, ressursside nappuse, jäätmemajanduse ja äristrateegiate teemal arutleda.

Õpilased õpivad mängu käigus tundma:

  • ettevõtluse ja ettevõtte juhtimise põhiprintsiipe;
  • lineaarse ja ringmajanduse ärimudelite vahelisi erinevusi;
  • ringmajanduse peamisi mõisteid ja strateegiaid, näiteks ringlussevõttu, seadmete tagasivõtmist, taaskasutamist, remontimist võimaldavat projekteerimist ja toote-teenuse süsteeme;
  • ressursside nappuse ja teiste väliste asjaolude võimalikke mõjusid ettevõttele;
  • ressursside, personali, investeeringute ja kapitali juhtimist lihtsustatud ettevõtte kontekstis.

MÄNGU KASUTAMINE ÕPPETUNNIS

ecoCEO tutvustab ringmajanduse mõisteid, ent aitab ka mitmesugustel erinevatel teemadel, näiteks majanduse, geograafia, täppisteaduste ja eetika vallas õpiltulemusi saavutada. Mäng vastab ka mitmete erinevate õppekavade õpieesmärkidele ja sobib hästi projektipõhiseks tööks. 

Mänguga on kaasas suunised õpetajale, milles leidub praktilisi juhiseid mängu ecoCEO õppetunnis kasutamiseks.

Mängu mängimise teel õpitava rikastamiseks võib mängu täiendada teiste õpetlike tegevustega, mille saab alla laadida „Õppetegevuste“ („Teaching activities“) lehelt. 

With the support of

EIT raw materials academy
EU flag